Szakmai besorolás:
Folyamatok|Fogalomtár|Mutatók|Jogszabályok|Letölthető anyagok

Tartalomjegyzék

Kockázatok

Biztonsági kockázat

A költségvetési szerv működése kapcsán a fizikai biztonságot veszélyeztető kockázatok.

Személyi biztonsági kockázatok, munkavédelmi kockázatok, egészségügyi kockázatok.

Adatbiztonsági kockázatok, adatvédelmi hiányosságok.

Műtárgybiztonsági kockázatok

Működési kockázat

Olyan kockázatok , amelyek az intézményi szintű szakmai és működési folyamatokban végzett egyes tevékenységek összehangolását, a teljes folyamat akadálymentes és ütemezett lefutását, az együttműködési problémák észlelését és a hibák kezelésést akadályozhatják.

Szervezeti strukturális kockázat

A szervezeti struktúrához köthető kockázatok, melyek akadályozhatják a folyamatok megfelelő működését.

Humánerőforrás kockázatok

A humánerőforrás biztosításához, ösztönzéséhez, irányításához és minőségi fejlesztéséhez köthető kockázatok.

Irányítási kockázat

Olyan kockázatok, amelyek a vezetők elképzeléseinek, céljainak és elvárásainak megvalósítása érdekében folytatott tevékenységek megértését, irányíthatóságát veszélyesztetik.

Rugalmassági kockázat

Olyan kockázatok, amelyek veszélyeztetik a szervezetnek azt a képességét, hogy a belső változásokat vagy a külső környezet (pl. az elvárások, jogszabályok, feltételek) változásához - saját belső működésének megváltoztatásával vagy a környezet kedvező befolyásolásával - kellő sebeséggel alkalmazkodni tudjon.

Információkezelési kockázat

Olyan kockázatok, amelyek veszélyeztetik azt, hogy a működéshez, irányításhoz szükséges releváns információ a szervezetben mindenütt a megfelelő formában és minőségben rendelkezésre álljon és felhasználható legyen.

Pénzügyi kockázatok

Az elnyert finanszírozási forrás megfelelő felhasználását, a tervezett saját bevétel megszerzését veszélyesztető, pénzügyi veszteséget okozó kockázatok, illetve a szervezet gazdálkodási folyamataiban rejlő kockázatok.

Közbeszerzési kockázat

A közbeszerzési eljárásokhoz szükséges belső folyamatok végrehajtása során jelentkező kockázatok, amelyek miatt a szervezet megsértheti a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírását.

Megfelelőségi / Jogi kockázat

Szabályozatlanságból vagy nem szabályos működésből eredő kockázatok, de ide sorolhatóak például a jogszabályi változásokból vagy szerződési kötelezettségekből eredő kockázatok is.

Integritási kockázat (korrupciós kockázat, lobbitevékenységekből fakadó kockázat)

A költségvetési szerv legitim funkciójának ellátásához kapcsolodó jogos érdekét (célkitűzéseit, értékeit, elveit) sértő vagy veszélyeztető állapot, esemény vagy cselekmény (nem csak szabálytalanság, visszaélés, és nem csak a korrupciós bűncselekmények megvalósításának a kockázatai).

Informatikai kockázat

Az informatikai rendszerben rejlő kockázatok, beleértve az informatikai biztonsági kockázatokat, az informatikai rendszerek nem megfelelő technikai színvonalából vagy hibás működéséből, valamint az informatikai szolgáltatások alacsony színvonalából (kieséséből) eredő kockázatokat is.

Fenntartói/irányítói kockázat

A szervezetet legitimáló alapfeladat, funkciók eredményes, hatékony és gazdaságos ellátásához szükséges feltételeket korlátozó, veszélyeztető magasabb döntések miatt fellépő kockázatok. Ide tartoznak például a közigazgatás átszervezéséből, a jogalkotásból és a finanszírozási forrás elégtelenségéhez, csökkentéséhez, többletforrás nélküli feladatbővítéséhez kapcsolódó kockázatok is.

Partneri kockázat

A parnerekkel való együttműködésből fakadó kockázatok.

Környezeti kockázat

A költségvetési szerv működési környezetében azonosítható okokkal kapcsolatban fellépő kockázatok.

Környezetvédelmi kockázat

A költségvetési szerv működése kapcsán a környezetet terhelő kockázatok.

Reputációs kockázat

A társadalmi megítélést, közvéleményt hátrányosan befolyásoló kockázatok.

Pdf letöltése...