Szakmai besorolás:
Folyamatok|Fogalomtár|Mutatók|Jogszabályok|Letölthető anyagok

Tartalomjegyzék

Kapcsolódó Jogszabályok

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (személyes adatok kezelése, védelme; közérdekű adatok megismerése, közzététele) – F01, F02

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról – F01

1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról – F03

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról – F03

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól – F03

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről – F03

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról - F01, F02, F03

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - F01, F02, F03

68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciókról, az államháztartási szakfeladatokról és a szakágazatok osztályozási rendjéről

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről - F01, F02, F03

28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Pdf letöltése...