Szakmai besorolás:
Folyamatok|Fogalomtár|Mutatók|Jogszabályok|Letölthető anyagok

Tartalomjegyzék

F02.1.4 Szekrénykataszteri nyilvántartás

Mi az alfolyamat célja?

A muzeális intézmény gyűjteményeibe bekerült, egyedi tárgyként/dokumentumként nyilvántartásba nem kerülő (egyedileg nem kezelhető) kulturális javak tömeges nyilvántartásba vételének és rendben tartásának eszköze.

Az alfolyamat leírása

A jelentőségüknél fogva, vagy tömeges bekerülésük miatt egyedi műtárgyként/dokumentumként nyilvántartásba nem veendő, egyedileg nem kezelhető kulturális javakat szekrénykataszterben, egyszerűsített adattartalmú, nem szabályozott formátumú táblázatba foglalt nyilvántartása, mely során a tárolási egységeken/csomagoláson és a szekrényeken alkalmazott egyértelmű és maradandó jelölések teszik kereshetővé a kulturális javakat. A kötelezően a kulturális javak tárolási egységeinél elhelyezett szekrénykataszteri nyilvántartó lapokat az intézmény vezetője hitelesíti. Minden szekrénykataszteri nyilvántartó lapnak tartalmaznia kell az intézmény nevét, gyűjteményi és szervezeti egység megnevezését, a gyűjteményért felelős muzeológus nevét, a tárolási egység megjelölését, a tárolási egység tartalmának megnevezését, az ott őrzött kulturális javak darab- vagy tételszámát.

Az esetleges változásokat és a változás okát és időpontját jelezni kell a nyilvántartó lapon, amelyeket a gyűjteményért felelős muzeológus a tárgyév végén összegez és aláírásával hitelesít. A gyűjtemény vezetőjének személyében történt változáskor összegezni kell év közben is.

Melyek a minimum követelmények

A 20/2002. nyilvántartási rendelet betartása. A minisztérium által kidolgoztatott szakmai protokollok figyelembe vétele.

A tárolási egységeken az azonosítószámok egyértelműek, maradandóak, jól olvashatók legyenek. A feldolgozás, revízió során előkerülő, egyedi nyilvántartásba veendő jelentőségű műtárgyak átvezetése a szakleltárkönyvbe.

Mivel nagy mennyiségű anyag viszonylag egyszerű és gyors nyilvántartásba vételére, rendezésére szolgál, lehetőség szerint a múzeumba kerülés, illetve a tudományos feldolgozás után rövid határidővel elvégzendő nyilvántartási feladat.

Kapcsolódó fogalmak:

tárolási egység, leltári tétel

Folyamatábra

Folyamatábra
- F02.1.4 -
Kapcsolódó folyamatok Dokumentumok Kockázatok1
F02.1.4 a.jpg

F02.1.4 b.jpg

  • Gyarapodás dokumentációja
  • Gyarapodási napló bejegyzése(i)
  • Szekrénykataszteri nyilvántartó lap(ok)
  • Éves munkaterv
  • 1A kockázaok intézményenként eltérőek lehetnek
Intézményvezető/szakmai vezető
Gazdasági területért felelős vezető/munkatárs
Szakmuzeológus/kurátor
Restaurátor/preparátor
Közművelődési szakembe
Kommunikációs szakember
Adminisztrációért felelős munkatárs
Üzemeltetésért felelős vezető/munkatárs
Biztonságért felelős vezető/munkatárs
Külső szakmai/üzleti partner
letöltés

Pdf letöltése...