Szakmai besorolás:
Folyamatok|Fogalomtár|Mutatók|Jogszabályok|Letölthető anyagok

Tartalomjegyzék

F02.5.3. Kölcsönzés nem muzeális intézménynek

Mi az alfolyamat célja?

A muzeális intézmény gyűjteményeiben őrzött kulturális javak kiállítás, jobb vagy más szempontú bemutathatóság, szélesebb körű hozzáférés, nemzeti reprezentáció, vagy tudományos kutatás, szakértői vélemény elkészítése, a kulturális javak restaurálása érdekében történő, nem muzeális intézménynek való kölcsönzése.

Az alfolyamat leírása

Az alfolyamat részben megegyezik az előző (FL02.2.1.) folyamattal, a belföldi múzeumnak/muzeális intézménynek való kölcsönzéssel, itt csak a kettő közti különbségek leírása következik.

- A nem muzeális intézményeknek való kölcsönzésnél az egyedi nyilvántartásba vett kulturális javak esetében a szakmai felügyeletet ellátó minisztériumi engedélyt kell a kölcsönvevőnek kérnie (és egyben nyilatkoznia kell a kölcsönadó múzeumnak, hogy mentesülhet-e a kölcsönvevő a kölcsönzési díjtól és a szükséges pénzügyi fedezet igazolásától). A minisztériumi engedélykérelemhez mellékelni kell a kulturális javak listáját azok értékével együtt, a kölcsönzési szerződés tervezetét, a kulturális javak állapotfelmérő adatlapjait (Condition Report), a kölcsönvevő fél által megküldött műtárgybiztonsági és állományvédelmi dokumentációt (Facility Report).
- Nem muzeális intézménynek való kölcsönzés esetében minden esetben kölcsönzési szerződést és kereskedelmi biztosítást kell kötni a kölcsönzendő kulturális javakra. A kölcsönzésnek ki kell terjednie minden eshetőségre, ide értve a vis major helyzeteket is.
- Kölcsönzés mellett a kultúráért felelős miniszternek joga van ún. kijelölési eljárás keretében maximum 15 évre egyes kulturális javak őrzési helyét kijelölni a kijelölést kezdeményező, a kulturális javakat őrizni, tudományosan kutatni, vagy bemutatni szándékozó fél kérésére.1

Melyek a minimum követelmények

Minimális követelményei megegyeznek az F02.2.1.-nél leírtakkal. Különös gondot kell fordítani a kulturális javak éves állapotellenőrzésére. Mivel azokat nem muzeális intézményben helyezik el, így legtöbbször nincs mellettük egyetlen, a műtárgyakkal foglalkozó szakember sem. Különös gondot kell fordítani arra, hogy pontosan le legyenek írva, milyen körülményeket köteles megteremteni a kölcsönzött kulturális javaknak, a kölcsönvevő fél és mire és hogyan használhatja azokat (mivel a muzeológiában kevéssé jártas emberek fogják kezelni, múzeumi szakembereknek magától értetődő dolgokat/feltételeket is le kell fektetni előre).

Kapcsolódó fogalmak:

kijelölési eljárás

1 Ehhez igazolni kell, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló intézménynél nem állnak fenn a műtárgy megóvására a megfelelő műtárgybiztonsági és állományvédelmi feltételek, nem tudják megfelelően tudományosan feldolgozni, vagy szélesebb körű megismerésre és bemutathatóságra, nemzeti érdekekre, állami reprezentációra hivatkozva kéri a kulturális javak őrzési helyének ideiglenes megváltoztatását. A kijelölést kérelmezőnek kell az indoklással együtt a minisztérium felé benyújtania a nem muzeális intézménynek való kölcsönzésnél előírt dokumentumokat (szerződés, condition report, facility report, biztosítás, vagy pénzügyi fedezet igazolása) mellékletként a minisztériumi engedély megkéréshez. A kijelölési eljárásnál kötött szerződésben kötelezni kell az ideiglenesen elhelyezést biztosító felet, hogy 15 év után a muzeális intézménybe visszaszolgáltatja, biztosítja a rendszeres állapotellenőrzést, állapotromlás, sérülés, az elhelyezési dokumentációban foglaltak be nem tartása esetén kezdeményezhető legyen az azonnali visszaszállítás.

Folyamatábra

Folyamatábra
- F02.5.3 -
Kapcsolódó folyamatok Dokumentumok Kockázatok1
F02 5 3.jpg

F02 5 3 2.jpg

  • Kölcsönzési kérelem
  • Kölcsönzési szerződés
  • Mozgatási napló bejegyzései
  • Kölcsönadott tárgyak naplójának bejegyzései
  • Elhelyezési dokumentáció (Facilty Report)
  • Állapotleíró dokumentáció (Condition Report)
  • Pénzügyi biztosíték igazolás
  • Garancia nyilatkozat
  • Miniszteri engedély
  • 1A kockázatok intézményenként eltérőek lehetnek
Intézményvezető/szakmai vezető
Gazdasági területért felelős vezető/munkatárs
Szakmuzeológus/kurátor
Restaurátor/preparátor
Közművelődési szakembe
Kommunikációs szakember
Adminisztrációért felelős munkatárs
Üzemeltetésért felelős vezető/munkatárs
Biztonságért felelős vezető/munkatárs
Külső szakmai/üzleti partner
letöltés

Pdf letöltése...