Szakmai besorolás:
Folyamatok|Fogalomtár|Mutatók|Jogszabályok|Letölthető anyagok

Tartalomjegyzék

F02.4 Digitalizálás

Mi az alfolyamat célja?

Az alfolyamat célja a muzeális intézményben őrzött kulturális javak megőrzése (állományvédelmi, biztonsági célok), a gyűjtemények nagyobb mérvű átláthatóságának, kereshetőségének biztosítása, a muzeális intézményben őrzött kulturális javakhoz történő szélesebb körű hozzáférés biztosítása (kutatási, esélyegyenlőségi, közművelődési és köznevelési célok), valamint a tanulási, érték- és tudásközvetítési folyamatokhoz kapcsolódó új típusú szolgáltatások kialakítása digitális állományok készítése által.

Az alfolyamat leírása

Minden olyan tevékenységet, ami a muzeális intézményben őrzött kulturális javakról vagy azok adatairól digitális állományok készítését szolgálja digitalizálásnak nevezzük, mely alatt többféle és többszintű tevékenységet értünk.

A digitalizálás első lépése a digitalizálandó kulturális javak kiválasztása. A kiválasztást különböző szempontok határozzák meg (társadalmi igény elve, elégséges adat elve, adatmentés elve, állományvédelmi elv, gazdaságossági elv, sokféleség elve, újrahasznosíthatóság elve, tömeges információ elve), amelyek alapján először a kulturális javak előválogatása, majd a tételes állapotfelmérés és szükség esetén állományvédelmi beavatkozás következik, hogy biztosítható legyen a sérülésmentes digitalizálás, illetve a kulturális javak a legjobb állapotukban kerüljenek digitalizállásra (állományvédelmi szempontú digitalizálás bizonyos esetei kivételével). Az intézményi digitalizálási projekteket az intézmény rendelkezésére álló erőforrások és belső szakmai kompetenciák és a megfelelő technológiák ismeretében kell tervezni, szükség szerint külső források, vállalkozások bevonásával.

A digitalizálás során a kulturális javak nyilvántartási és egyéb adatainak (metaadatok) strukturált, egységes szempontrendszer szerinti rögzítése, emellett műtárgyak, dokumentumok esetében képi állományok készítése, hanganyagoknál, mozgóképeknél pedig a felvétel digitalizálása történik. A rögzített digitális objektumok és szöveges adatok kereshetőségét intézményi adatbázisok/nyilvántartási rendszerek biztosítják.

Az adatbázisokban tárolt adatok folyamatos karbantartása, tisztítása a kereshetőséget segíti, az adatok gazdagítása a nyilvántartási adatok mellett egyéb információk hozzárendelésével, vagy más adatbázisok, bemutatási lehetőségek hozzárendelésével, azokkal való szinkronizálásával történik.

A digitális tartalmak megőrzését az F03.3 alfolyamat tárgyalja.

Alfolyamatai

F02.4.1. Nyilvántartási és egyéb szöveges adatok digitalizálása

F02.4.2. Digitális objektumok készítése kulturális javakról

F02.4.3. Adatgazdagítás

F02.4.4. Nyilvántartó rendszer tárgyszólistáinak karbantartása

Melyek a minimum követelmények

A digitalizálás során a kulturális javak állapotának megóvása. A minőségi elvárásoknak megfelelő technológiák közül a legcélravezetőbb és leggazdaságosabb alkalmazása. A digitalizálást olyan minőségben kell elkészíteni, hogy az megfeleljen a szolgáltatási igényeknek, és lehetővé tegye a hosszú távú megőrzést, szükség esetén a forrásobjektum reprodukálását, illetve a sokoldalú újrahasznosítást. Nemzetközi szabványos megoldások alkalmazása. A további minimális követelmények az egyes alfolyamatoknál találhatók.

Kulcsszavak:

digitalizálás, digitális képi állomány, metaadat, tárgyszó/besorolási rekord, digitális gyűjteménykezelő rendszer, mesterpéldány, digitális állomány archiválása, névtér, adatgazdagítás, digitális objektum, névtér

Folyamatábra

Folyamatábra
- F02.4 -
Kapcsolódó folyamatok Dokumentumok Kockázatok1
F02 4.jpg

F02.4 2.jpg

  • Levelezések
  • Kötelezettségvállalások
  • Kiállítási forgatókönyv
  • Múzeumpedagógiai dokumentumok
  • Óravázlat
  • Kutatási engedély
  • Fotókérés
  • Kutatási terv
  • 1A kockázatok intézményenként eltérőek lehetnek
Intézményvezető/szakmai vezető
Gazdasági területért felelős vezető/munkatárs
Szakmuzeológus/kurátor
Restaurátor/preparátor
Közművelődési szakembe
Kommunikációs szakember
Adminisztrációért felelős munkatárs
Üzemeltetésért felelős vezető/munkatárs
Biztonságért felelős vezető/munkatárs
Külső szakmai/üzleti partner
letöltés

Pdf letöltése...