Szakmai besorolás:
Folyamatok|Fogalomtár|Mutatók|Jogszabályok|Letölthető anyagok

Tartalomjegyzék

F02.3 Revízió

Mi az alfolyamat célja?

A muzeális intézmény gyűjteményeiben őrzött kulturális javak meglétének és állapotának ellenőrzése, szakmai felülvizsgálata és a gyűjteményi rend fenntartása.

Az alfolyamat leírása

A muzeális intézmény egyes gyűjteményeiben őrzött alapleltárba vett, vagy alapleltárakon kívül őrzött kulturális javakról lehetőség szerint 7 évente, letétként őrzött kulturális javairól 3 évente revíziót végez. A muzeális intézmény 3 éves revíziós tervet készít az egyes gyűjteményekért felelős muzeológus(ok) bevonásával, a lehetőségek és erőforrások figyelembevételével. A gyűjteményekben végzett éves revíziós tevékenység az intézményi revíziós terv alapján történik. A muzeális intézmény fenntartója, a kulturális javak tulajdonosa, az intézmény vezetője eseti, rendkívüli revíziót rendelhet el. Teljes gyűjteményi revíziót kell végezni a gyűjteményért felelős muzeológus, vagy a gyűjteménykezelő személyében történő változás esetében (a hatályos jogi szabályozás szerint).

A kulturális javak előírás szerinti rendszeres felülvizsgálatát a gyűjteményért felelős muzeológus végzi/irányítja egy gyűjteménykezelővel és egy restaurátorral / másik szakirányú végzettséggel rendelkező muzeológussal együtt. Megfelelő számú munkaerő hiányában a revíziós bizottság másik két tagja lehet külső, megfelelő végzettségű szakemberrel is végezni.

A revízió során a kulturális javak nyilvántartási adatainak - melyet szükség szerint a revízió során a legfrissebb tudományos kutatásoknak megfelelő tartalommal frissítik-, megfelelő tárolási helyének, állapotának, leltári számának (és annak láthatóságának) ellenőrzését végzik. A revízióról jegyzőkönyvet készítenek, melyet a revíziót végző személyek és az intézmény vezetője aláírásával hitelesít, majd a hitelesítéstől számított 8 napon belül beküldenek jóváhagyásra a fenntartónak, illetve letét esetén a kulturális javak tulajdonosának. A fenntartó, illetve a kulturális javak tulajdonosa a revíziót jóváhagyja, vagy kiegészítést, módosítást kérhet, vagy elrendelhet újabb revíziót a megküldött jegyzőkönyv alapján.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az intézményi munkatervben meghatározott, azévi revízió alá eső tárgyak körét, a revízióval ellenőrzött kulturális javakról minimálisan azok leltári számát, megnevezését, darabszámát, azonosításra alkalmas leírását, a revízió során tett megjegyzéseket, javaslatokat, kiegészítéseket.

A revízió során előkerült, bizonyíthatóan a múzeum vagyonkezelésébe tartozó, de a leltárban vissza nem azonosítható kulturális javakat törzsanyagként (a megjegyzés rovatba „revíziós többlet” meghatározással nyilvántartásba kell venni. A jegyzőkönyvben minden olyan leltári tételnek szerepelnie kell, ahol bármilyen eltérés volt a nyilvántartáshoz képest, illetve bármilyen módosítás történt a nyilvántartási adatokon.

A jegyzőkönyvben javaslatot kell tenni az esetleges nyilvántartásból való törlésre (indoklással, ld. F02.7.), vagy selejtezésre (ld. F02.6.). A revízió során fellelt, duplán leltározott tételeknél az újabb leltározás tényét, a leltári számmal együtt törölni kell.

A teljes gyűjteményi revízióról készült jegyzőkönyv mellett (az adott gyűjtemény nagyságára való tekintettel) célszerű az éves revíziós tevékenységről éves előrehaladási jelentést készíteni a revíziós jegyzőkönyv formátumában.

Melyek a minimum követelmények

A revíziót a gyűjteményért felelős muzeológus végzi, gyakornokra, más személyre át nem ruházható feladat. A muzeológus köteles a rábízott gyűjteményt rendszeresen ellenőrizni, rendben tartani, a kulturális javak állapotát ellenőrizni. A revízió során lehetőség szerint készüljön állapotrögzítő fotó a kulturális javakról.

Kapcsolódó fogalmak:

törzsanyag, tétel

Folyamatábra

Folyamatábra
- F02.3 -
Kapcsolódó folyamatok Dokumentumok Kockázatok1
F02 3.jpg

F02.3 3.jpg

  • Nyilvántartási dokumentumok bejegyzése(i)
  • Revíziós jegyzőkönyv
  • Éves munkaterv
  • 1A kockázatok intézményenként eltérőek lehetnek
Intézményvezető/szakmai vezető
Gazdasági területért felelős vezető/munkatárs
Szakmuzeológus/kurátor
Restaurátor/preparátor
Közművelődési szakembe
Kommunikációs szakember
Adminisztrációért felelős munkatárs
Üzemeltetésért felelős vezető/munkatárs
Biztonságért felelős vezető/munkatárs
Külső szakmai/üzleti partner
letöltés

Pdf letöltése...