Szakmai besorolás:
Folyamatok|Fogalomtár|Mutatók|Jogszabályok|Letölthető anyagok

Tartalomjegyzék

F02.2.2 Kölcsönvett tárgyak naplózása

Mi az alfolyamat célja?

A muzeális intézmény által kiállítási, kutatási vagy egyéb céllal (pl. digitalizálásra) kölcsön vett, nem saját vagyonkezelésben lévő kulturális javak nyilvántartása.

Az alfolyamat leírása

A muzeális intézményekben kizárólag nyilvántartásba vett kulturális javak őrizhetők. Abban az esetben, ha egy muzeális intézmény másik muzeális intézménytől, vagy magánszemélytől, egyéb intézménytől, jogi személytől kölcsönöz (szerződéssel) kulturális javakat, azokat átadás-átvétel után a kölcsönvett tárgyak naplójába be kell vezetni. Magát a kölcsönzés folyamatát a FL02.2. folyamat írja le, annak mintájára kell végezni; mivel jelen esetben muzeális intézmény a kölcsönvevő fél, az ilyen intézményekre vonatkozó előírások, folyamatlépések, és dokumentációs kötelezettségek érvényesek. Amennyiben a szerződés mellékleteként a kölcsönadó fél nem készít a kölcsönzött kulturális javakról állapotrögzítő dokumentumot (Condition Report, muzeális intézményeknek kötelező, nem muzeális intézménytől, magánszemélytől nem feltétlenül elvárható), azt átvételkor a kölcsönvevő félnek kell megtennie. Az előírásoknak megfelelő kölcsönvett tárgyak naplója az MNM OMMIK-tól igényelendő. A többi leltárkönyvhöz, naplóhoz hasonlóan ezt is hitelesíteni kell, és adattári nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartás során a kölcsönadó által használt nyilvántartási számokat mindig meg kell tartani, a kölcsönvevő fél saját gyűjteménye részeként nem tarthatja nyilván a kölcsönvett kulturális javakat. A kölcsönvett tárgyak naplójában fel kell tüntetni a kölcsönző fél nevét és adatait, a kölcsönzési szerződés iktatószámát, a kölcsönzött kulturális javak nyilvántartási számát, megnevezését, darabszámát, a kölcsönzés kezdetét és végét, a felelős muzeológus nevét, a kölcsönzés célját. A kölcsönvett tárgyak naplója zárt lemezszekrényben tárolandó. A kölcsönvett kulturális javakat a gyűjteményi raktáron belül a saját gyűjteményi anyagoktól elkülönítve kell tárolni.

A kölcsönvett tárgyak nyilvántartását auditált digitális nyilvántartásban is lehet vezetni.

Melyek a minimum követelmények

A jogszabályok és a kölcsönzési szerződés betartása. Az elvárható maximális gondosság és szakszerűség a kulturális javak kezelésében.

Kapcsolódó fogalmak:

condition report/ állapotrögzítő dokumentum, műtárgybiztonsági és elhelyezési dokumentáció

Folyamatábra

Folyamatábra
- F02.2.2 -
Kapcsolódó folyamatok Dokumentumok Kockázatok1
F02 2 2.jpg

F02 2 2 2.jpg

  • Kölcsönzési szerződés
  • Kölcsönadó fél nyilvántartási dokumentumainak bejegyzései
  • Kulturális javak állapotrögzítő leírása
  • Műtárgybiztonsági és elhelyezési dokumentáció
  • Kölcsönvett tárgyak naplója bejegyzései
  • 1A kockázatok intézményenként eltérőek lehetnek
Intézményvezető/szakmai vezető
Gazdasági területért felelős vezető/munkatárs
Szakmuzeológus/kurátor
Restaurátor/preparátor
Közművelődési szakembe
Kommunikációs szakember
Adminisztrációért felelős munkatárs
Üzemeltetésért felelős vezető/munkatárs
Biztonságért felelős vezető/munkatárs
Külső szakmai/üzleti partner
letöltés

Pdf letöltése...