Szakmai besorolás:
Folyamatok|Fogalomtár|Mutatók|Jogszabályok|Letölthető anyagok

Tartalomjegyzék

F02.1.5 Mutatók készítése

Mi az alfolyamat célja?

A muzeális intézmény gyűjteményeiben végleges nyilvántartásba vett leltári tételek kereshetőségének növelése érdekében a szakanyag függvényében különböző szempontú és adattartalmú cédularendszer, vagy elektronikus (összesítő) táblázat készítése.

Az alfolyamat leírása

A szakleltárkönyvi vagy letéti nyilvántartásba vett leltári tételekről a szakanyag függvényében azok lelőhelyéről, a műtárgy megnevezéséről, címéről, fajáról, anyagáról, készítési /használati idejéről, a kulturális javak készítőjéről, alkotójáról, a kulturális javakon ábrázolt személyekről, helyekről, és egyéb szükséges adattípusokról a gyűjteményi szakleltárkönyv vagy letéti leltárkönyv csökkentett adattartalmú, a leglényegesebb, a kulturális javakról legtöbbet keresett, leginkább releváns adatát tartalmazó cédularendszer, vagy elektronikus összesítő táblázat készítése.

Digitális nyilvántartó rendszer használata esetén maga az adatbázis szolgáltatja a mutatórendszert, kinyomtatása nem kötelező. A leltárkönyvvel ellentétben, amennyiben a mutatókra érzékeny adatok kerülnek, azok külső kutatónak kiadhatók, a múzeumban végzett kutatómunkáját/adatgyűjtést megkönnyítendő.

Melyek a minimum követelmények

A jogi szabályozás betartása. Hagyományos írógép hiányában az összetettebb keresést, átláthatóbb kezelést biztosító számítógépes programok használata javasolt. De a hagyományos irodai szoftverek helyett lehetőség szerint digitális gyűjteménykezelő rendszerek használata célszerű.

Kapcsolódó fogalmak:

leltári tétel,

Folyamatábra

Folyamatábra
- F02.1.5 -
Kapcsolódó folyamatok Dokumentumok Kockázatok1
F05 1 5.jpg

F02 1 5b.jpg

  • Szakleltárkönyv bejegyzése(i)
  • Letéti napló bejegyzése(i)
  • Éves munkaterv
  • Mutató cédulák/digitális táblázat
  • 1A kockázatok intézményenként eltérőek lehetnek
Intézményvezető/szakmai vezető
Gazdasági területért felelős vezető/munkatárs
Szakmuzeológus/kurátor
Restaurátor/preparátor
Közművelődési szakembe
Kommunikációs szakember
Adminisztrációért felelős munkatárs
Üzemeltetésért felelős vezető/munkatárs
Biztonságért felelős vezető/munkatárs
Külső szakmai/üzleti partner
letöltés

Pdf letöltése...