Szakmai besorolás:
Folyamatok|Fogalomtár|Mutatók|Jogszabályok|Letölthető anyagok

Tartalomjegyzék

F02.1.3 Leíró kartonok készítése

Mi az alfolyamat célja?

A muzeális intézmény gyűjteményeiben végleges nyilvántartásba vett kulturális javak kezelhetőségének, kutathatóságának növelése, és állományvédelmének biztosítása.

Az alfolyamat leírása

Leírókartont a szakleltárkönyvekben vagy letéti nyilvántartásba vett önálló leltári számon szereplő kulturális javakról kell készíteni. A leírókartonok a nyilvántartási alapadatokat, a kulturális javak azonosításra alkalmas képi ábrázolása (fotó, rajz) tartalmazza, továbbá a kutatómunka során feltárt - adatokat, bővíthető, változó tartalmú észrevételeket és a további képi ábrázolásokat tartalmazzák. Egy leltári tételhez egy leírókarton készül, melyet lehet nyomtani vagy írógéppel kell írni. Az egyes leltárkönyvi rovatokat következetesen egy adott mezőben/rovatban/helyen kell feltüntetni.

A leltárkönyvvel ellentétben a leírókartonra nem kerülhetnek: eladó/átadó neve és elérhetősége, vételár- mivel ezek a nyilvántartási segédletek kiadhatók külső kutatónak a muzeális intézményben végzett kutatómunkájához/adatgyűjtéséhez. A leírókartonon a fenti adatokon (átadó/eladó neve és adatai, vételár) kívül a leltárkönyv minden, kötelezően kitöltendő adatát fel kell tüntetni. Amennyiben az információk egy lapra nem férnek ki, külön lapra nyomtatandók, de sorszámmal kell ellátni azokat.

A digitális nyilvántartó rendszerre áttért gyűjteményeknél a leírókartont szükség szerinti használatra a digitális nyilvántartó rendszerből kell generálni, de a leírókartonok kinyomtatása nem kötelező. A leírókartonokat a leltárkönyvekhez hasonlóan zárható lemezszekrényekben kell tárolni, a gyűjteményi anyagtól elkülönítve.

Melyek a minimum követelmények

A jogi szabályozás betartása. A lehető legnagyobb arányban a kulturális javak azonosítására szolgáló képi ábrázolások felvitele a leírókartonokra.

Kapcsolódó fogalmak:

kulturális közadat, digitális gyűjteménykezelő rendszer

Folyamatábra

Folyamatábra
- F02.1.3 -
Kapcsolódó folyamatok Dokumentumok Kockázatok1
F02.1.3 a.jpg

F02.1.3 b.jpg

  • Szakleltárkönyv bejegyzése(i)
  • Letéti leltárkönyv bejegyzése(i)
  • Éves munkaterv
  • Leíró karton
  • 1A kockázatok intézményenként eltérőek lehetnek
Intézményvezető/szakmai vezető
Gazdasági területért felelős vezető/munkatárs
Szakmuzeológus/kurátor
Restaurátor/preparátor
Közművelődési szakembe
Kommunikációs szakember
Adminisztrációért felelős munkatárs
Üzemeltetésért felelős vezető/munkatárs
Biztonságért felelős vezető/munkatárs
Külső szakmai/üzleti partner
letöltés

Pdf letöltése...