Szakmai besorolás:
Folyamatok|Fogalomtár|Mutatók|Jogszabályok|Letölthető anyagok

Tartalomjegyzék

F02.1.1 Gyarapodási naplózás

Mi az alfolyamat célja?

A muzeális intézmény vagyonkezelésébe bekerült kulturális javak elsődleges nyilvántartását szolgálja: a végleges leltározás előtt a kulturális javakat rendszerezhetővé, azonosíthatóvá, kereshetővé teszi.

Az alfolyamat leírása

A szerzeményezést végző muzeológus az intézményi közös vagy gyűjteményi (papír alapú vagy digitális) gyarapodási naplóba a bekerülés után a lehető legrövidebb időn belül bevezeti a gyarapodás tényét, a bekerült kulturális javak megnevezésével, mennyiségének, származási helyének és bekerülés módjának, idejének megjelölésével, valamint köteles feltüntetni a befogadó gyűjteményeket és a szakleltározásért felelős muzeológusokat. Emellett rögzíti a keletkezett egyéb iratanyag (iktató, vagy adattári nyilvántartási) azonosító számát. A gyarapodási naplót év végén le kell zárni (digitális gyarapodási naplót év végén lezárás után ki kell nyomtatni és hitelesítéssel ellátni). A gyarapodási naplóba vett kulturális javakat a végleges nyilvántartásba vett anyagtól elkülönítve kell tárolni, raktári elhelyezésük előtt állományvédelmi ellenőrzésük szükséges. Raktári elhelyezésük során a kulturális javaknak visszaazoníthatónak kell maradniuk. A gyarapodási naplót a többi nyilvántartási dokumentumhoz hasonlóan zárható lemezszekrényben, a gyűjteményi anyagtól elkülönítve kell tárolni.

Melyek a minimum követelmények

20/2002. EMMI rendelet betartása, a gyarapodási napló lehető legtöbb rovatát előírás szerűen ki kell tölteni. Szabályos kötött gyarapodási naplót, illetve a digitális napló nyomtatásához előírt papír az MNM OMMIK-tól kell igényelni. A gyarapodási naplókat minden esetben nyilvántartásba kell, hogy vegye az illetékes Adattár, vagy ennek hiányában intézményi nyilvántartásuk szükséges. A végleges szakleltárkönyvi nyilvántartásba került kulturális javak leltári számát a szakleltárkönyvbe vétel évében be kell vezetni a papír alapú gyarapodási naplóba.

Törekedni kell a szakszerűségre, pontosságra és rövid határidőkre, mivel a muzeális intézmények kizárólag valamiféle nyilvántartásba vett kulturális javakat őrizhetnek.

Kapcsolódó fogalmak:

gyarapodási napló, adattár, adattári nyilvántartás

Folyamatábra

Folyamatábra
- F02.1.1 -
Kapcsolódó folyamatok Dokumentumok Kockázatok1
F02.1.1 a.jpg

F02.1.1 b.jpg

  • Gyűjteménygyarapítás dokumentációja
  • Gyarapodási napló
  • Egyéb dokumentumok
  • Állományvédelmi állapotfelmérés dokumentuma
  • 1A kockázatok intézményenként eltérőek lehetnek
Intézményvezető/szakmai vezető
Gazdasági területért felelős vezető/munkatárs
Szakmuzeológus/kurátor
Restaurátor/preparátor
Közművelődési szakembe
Kommunikációs szakember
Adminisztrációért felelős munkatárs
Üzemeltetésért felelős vezető/munkatárs
Biztonságért felelős vezető/munkatárs
Külső szakmai/üzleti partner
letöltés

Pdf letöltése...